පානදුර බෝඩිමේ ඇන්ටි “කමලා” (Panadure Bodime Aunty “Kamala”)

f7d5cc7b2aed0092c9224aaa707bb010මම ඉස්කෝලෙ යන කාලෙ නැවතිලා හිටියෙ පානදුරේ පැත්තෙ බෝඩිමක. බෝඩිමක කිව්වට එක මහ අඳුරු ගුහාවක්. ලයිට් තිබ්බෙත් නෑ. කුප්පි ලාම්පුවෙන් තමයි එළිය කරගත්තෙ. ඒ ගෙදර ඇන්ටි විතරයි. එයාගෙ මහත්තය යුද්ධෙ කාලෙ මැරිල.

ඉතුරු ටික කියවන්න පහල තියෙන ලින්ක් එකක් ක්ලික් කරන්න.

Download PDF File (Link 01)

Download PDF File (Link 02)

Read Online

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s