මගේ කතාව (My Story)

ad4a9ebaae9c66691cd31d6fd29a5a56මම මේ කියන්න යන්නෙ මගේ ජීවිතේ ඇත්ත කතාවයි. මම මේ 2013 අවුරුද්දෙ උසස් පෙළ විභාගෙට කලා අංශයෙන් ලියන්න සූදානම් වෙනවා. මම මුලින්ම උසස් පෙළ කරන්න පටන් ගත්තෙ විද්‍යා අංශයෙන්. ඒත් ඒ සේරම වෙනස් වුණේ මෙන්න මේ සිදුවීම් පෙළ නිසයි.
ඉතුරු ටික කියවන්න පහල තියෙන ලින්ක් එකක් ක්ලික් කරන්න.

Download PDF File (Link 01)

Download PDF File (Link 02)

Read Online

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s