ගෙවල් ළඟ වල් අක්කා

14491584106_72eee0d120_mමම චාමර.. හැමදාම කතා කියවනව විතරයි නේ. ඒ නිසා කතාවක් දාන්න ඕන කියල හිතුන.. මේ සීන් එක වෙලා දැන් අවුරුද්දක් විතර වෙනව.
ඉතුරු ටික කියවන්න පහලින් තියෙන ලින්ක් එකක් ක්ලික් කරන්න.

Download PDF File (Link 01)

Download PDF File (Link 02)

Read Online

 

ගණිකාවකගේ සත්‍ය කතාවක්

3109046අ. පො. ස. සා. පෙළ. අවසන් කරපු දිලා සහ දීපා IT ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වුණාය.
මේ ඒක නෙවෙයි දිලානි, අද පන්ති ඉවර වෙලා අපේ ගෙදර යමු. ඔයාලගෙ ගෙදරට කියමු අද අපේ ගෙදර ඉමු කියල. අනේ දීපා, උඹම කියපන්. අම්ම කැමති වුණොත් හරි. දිලා අද මම අපිට ආතල් එකක් සෙට් කරන්නද?

ඉතුරු ටික කියවන්න පහලින් තියෙන ලින්ක් එකක් ක්ලික් කරන්න.

Download PDF File (Link 01)

Download PDF File (Link 02)

Read Online